Collegium 1704 ve Varšavě. Taneční hudba i ironický singspiel